Janviga Zrt.

Cégünkről

A Janviga Zrt. 2013-ban alakult. Legfontosabb tevékenységünk a tanácsadás illetve a projektmenedzsment feladatok ellátása. Valljuk, hogy eredményeket csak magas szintű, pontos és precíz munkával lehet elérni, éppen ezért törekszünk arra, hogy ügyfeleinket maximálisan kiszolgáljuk, igényeiknek megfelelően. Számukra teljes körű szolgáltatást biztosítsunk mind a tanácsadási, mind pedig a projekt menedzsment területén. Alapját munkatársaink több évtizedes munkatapasztalata biztosítja.

2016 évtől Társaságunk szolgáltatási köre a felnőttképzéssel bővült. A hatályos felnőttképzési törvény szerint engedélyezett képzéseket, valamint szabadpiaci képzéseket índítunk.

Szolgáltatásaink

Tanácsadás

A fejlődés minden vállalkozás versenyképességének alapfeltétele, de megfelelni a változó környezet kihívásainak, rendkívül nehéz feladat. Olyan korszerű módszerekre van szükség, amelyek segítségével felvehető a verseny a helyi, illetve regionális piacokon. A Janviga Zrt. e megoldásokat képzett és tapasztalt tanácsadói révén nyújtja, ami a módszertani tudás mellett a legjobb iparági gyakorlat alkalmazását is biztosítja. Tanácsadási szolgáltatásaink alapját a különböző iparágak, terén szerzett tapasztalataink képezik. Ezt az ügyfél üzleti tevékenységének alapos megismerésével összekapcsolva színvonalas és testreszabott megoldásokat biztosítunk. A tanácsadói együttműködés eredményességének legfontosabb mércéje, hogy mennyire sikerül a javaslatokat a gyakorlatba is átültetni, hatékonyan megvalósítani. Célunk az, hogy az ügyfeleink számára olyan innovatív megoldásokat kínáljunk, amelyek a gyakorlati életben is jól megvalósíthatóak, jól értékesíthetők, haszonnal járnak.

Projektmenedzsment

A tudatosan kialakított és formált projektkultúra jelentős mértékben támogatja az üzleti eredmények elérését, valamint a szervezeti változások és fejlesztések sikerét. Partnereinknél a változás folyamatát, annak előkészítését, tervezését és megvalósítását e szemlélet alkalmazásával segítjük. Az üzleti és közszférában szerzett tapasztalatunk alapján állíthatjuk, hogy a projektmenedzsment bevezetése, alkalmazása jelentős értéket ad a szervezetek számára. Legyen szó üzleti vállalkozásról vagy közigazgatási intézményről, a projektszemléletet alkalmazva javulást érnek el a pénzügyi-, üzleti- és minőségi mutatókban, az ügyfél elégedettségében, valamint a tudás, tanulás és előrehaladás mérőszámaiban. Célunk, ügyfeleink projektkultúrájának, működési hatékonyságának és eredményességének fejlesztése, tapasztalataink széleskörű átadása.
Felnőttképzés

Felismerve azt az igényt, kihívást, amely a szaktudásból adódó követelménynek próbál eleget tenni a piacon, társaságunk vezetése úgy döntött – kibővítve az előző két fontos szakértői tevékenységét – felnőttképzési engedélyt szerez, a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően.

Felnőttképzési engedély száma: E-001587/2017.

Intézményünk képzési profilja szerteágazó. Négy képzési körben folyamodtunk engedélyért, A, B, C, D. Ezek a következő képzési formákat jelentik konkrétan:

 • „A” képzési kör – OKJ képzések
  • Erdészeti szakmunkás OKJ-34 623 01
  • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ-54 841 11
  • Tisztítás-technológiai szakmunkás OKJ-32 853 03
  • Villanyszerelő OKJ-34 522 04
 • „B” képzési kör – egyéb szakmai képzések
  • Zölderületi kisgép-üzemeltető-Gépkezelő
 • „C” képzési kör – nyelvi képzések
  • Angol C2 1 1 035-C2 szint
  • Német C2 1 1 083-C2 szint
 • „D” képzési kör – egyéb képzések
  • IKER 1.
  • IKER 2.

Igyekeztünk úgy a képzési programok tekintetében, mint a gyakorlati helyek megszervezésénél a 21. század kihívásainak megfelelni. Nem kis része volt ebben a partnereink részéről folyamatosan jelentkező igényeknek, amelyet ezen új tevékenységen keresztül is próbálunk maximálisan kielégíteni. A Társaság vezetése elkötelezett a minőségi szolgáltatás irányában. A folyamat megtartásának, javításának, fejlesztésének céljából határozta meg a minőségpolitikáját, és működteti a minőségirányítási rendszert.

Minőségpolitika

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

A jogszabályi előírásoknak is megfelelő minőségbiztosítási rendszer kialakítása és szigorú működtetése mellett, biztosítjuk a hazai felnőttképzési törvény követelményeinek megfelelő működést, és ennek megfelelően évente minőségcélokat tűzünk ki, valamint követelményeinek folyamatosan alakítjuk és továbbfejlesztjük.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

A JANVIGA Zrt. minden alkalmazottja, szervezeti egysége és alvállalkozó partnere munkáját annak szellemében végzi, hogy tevékenysége tükrözze minőségbiztosítással kapcsolatos elkötelezettségét és felelősségét. A vezetés és a munkatársak elkötelezettek:


A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

Intézményünk következetesen, rendszeresen és tudatosan bevonja a képzésben résztvevőket és minden partnerét a minőségirányítás megvalósításába. Ennek érdekében nyilvánosságra hozza minőség iránti elkötelezettségét, és partnereivel és saját munkavállalóival értékelteti működését, és felhasználja az értékelés eredményét a fejlesztésben.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja:

Az intézmény vezetése minden partnere számára elérhető módon nyilvánosságra hozza minőségpolitikáját, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér, Önértékelése során felülvizsgál, és szükség szerint megváltoztat. Minőségpolitikánk megvalósulásának módját részletesen Minőségirányítási kézikönyvben fektetjük le.


Küldetésünk: Minél több ember kerüljön vissza a munkaerőpiacra!

Mottónk: Képzettségben az erő!

Kapcsolat

Cím:
1112 Budapest Repülőtéri út 2/A.
1300 Budapest Pf. 298

Telefon: +36 1 769-2974
+36 70/395-1315
Email: janviga@janviga.hu
Adószám: 24686406-2-43
Cégj. szám: 01-10-047834

 

 

Ügyfélszolgálat idő

 

 

Hétfő

-

Kedd

9:00-12:00

Szerda

-

Csütörtök

12:00-16:00

Péntek

-